Obsah:

 

Hospodyně Miss Baggott ukazuje kominickému mistrovi jménem Černý Bob, jeho kolegovi Clemovi a novému  osmiletému učni Samovi, kde se musí začít s čištěním  komína. Černý Bob a Clem posílají přes protesty vychovatelky Rowan vystrašeného Sama do komína a nechají  ho tam. Sam  ale  v komíně  uvízne.  Jeho  výkřiky  slyší  děti z domu, Julie, Gay a Sophie Brook, a jejich návštěva John, Hugh a Tina Crome. Sama vytáhnou špinavého z komína a rozhodnou se ho zachránit. Nastraží to tak, aby to vypadalo, jako by Sam utekl a schovají ho do skříně. Miss Baggott a vracející se kominíci ho nenajdou. Poté děti prozradí Rowan jejich tajemství a spolu se o Sama postarají. Umyjí ho, dají mu najíst a čistě ho oblečou.  Pak vymyslí, jak dostat Sama zpátky domů. Druhý den ráno  Rowan a děti skryjí Sama v kufru, který berou s sebou (odnese jej kočí se zahradníkem), a tak se dostane ven z Iken Hall.