Kateřina Hořejšová - soprán - Rowan

Kateřina Hořejšová - soprán - Rowan

Kateřina Hořejšová se narodila  v Jablonci nad Nisou. Od svých šesti let zpívala v dětských sborech, nejprve na základní škole, poté na gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou, kde také maturovala z hudební výchovy v roce 2004, ale také zpívala v dětském pěveckém sboru Vrabčáci pod vedením Mgr. Pavla Žura. V tomto sboru získala cenné zkušenosti nejen jako sboristka, ale také jako sólistka a mimo jiné se s Vrabčáky účastnila koncertního turné po USA a Mexiku. Od čtrnácti let studovala sólový zpěv u prof. Klimeše, později u prof. Kurfiřtové a krátce také u prof. Brigity Šulcové v rámci přípravy na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zkoušky úspěšně složila a začala tak studovat klasický zpěv na konzervatoři u Mgr. Zuzany Lászlóové. Toto šestileté studium zde úspěšně ukončila letos v červnu. Z její krátké hudební činnosti jmenujme alespoň koncert se Severočeskou filharmonií Teplice v roce 2008, kde zpívala českou státní hymnu, dále pak účinkování na koncertě s Christinou Vasilevou a Pražskou komorní filharmonií pod vedením dirigenta Rastislava Štúra. V prosinci 2009 se objevila na jednom jevišti s předním českým houslistou Jaroslavem Svěceným. V oblasti populární hudby si mohla ještě jako sboristka zazpívat duet např. s Lucií Bílou. V současné době se věnuje koncertní činnosti a v září nastupuje do 4. ročníku na Pedagogickou fakultu UK, kde studuje obor učitelství pro střední školy – anglický a francouzský jazyk. Do jejího repertoáru patří především skladby W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Donizettiho, A. Dvořáka, B. Smetany atd.