Lucie Wollnerová - soprán - Julie

Pochází z Prahy a pátým rokem navštěvuje Arcibiskupské gymnázium v Praze. Je žákyní ZUŠ Na Alejí, kde studuje desátým rokem hru na klavír. Od pěti let se také věnuje scénickému tanci v taneční skupině Primavera, se kterou pravidelně vystupuje v divadle. Od dětství působí v chrámové sboru. Sedmým rokem je členkou hudební skupiny Ztracená kapela, kde zpívá v dětském sboru. Tři roky navštěvovala školní sbor Arcibiskupského gymnázia, s nímž vystupovala i jako sólistka. Od roku 2008 se věnuje zpěvu soukromě u Elišky Toperczerové.