Marie Šimůnková - soprán - Julie

Začala zpívat ve třech a půl letech a od devíti let je členkou Kühnova dětského sboru. Kromě koncertních vy\stoupení se zúčastnila se sborem v Národním divadle a Státní opeře Praha provedení oper Carmen, Turandot, La Boheme, Hry o Marii, Řecké pašije, Dobře placená procházka a Jakobín. Kromě toho se zabývá již devět let hrou na klavír a letos dokončila 1. cyklus ZUŠ. Na absolventském koncertě hrála kromě klavíru i na varhany a cembalo