Petra Vondrová - alt - Miss Baggott

Petra Vondrová - alt - Miss Baggott

 Pochází z Kolína, kde také získala první hudební vzdělání. Již čtvrtým rokem je posluchačkou Pražské konzervatoře, kde u prof. Brigity Šulcové studuje klasický zpěv. V loňském roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a v současnosti spolupracuje s Jednotou hudebního divadla připravující koncerty pro mladé zpěváky. Za největší úspěch považuje, pokud se jí podaří interpretací dané skladby zanechat v divákovi určitý dojem.