Václav Polívka - dirigent

Václav Polívka - dirigent

 

Václav Polívka zahájil svou hudební dráhu v deseti letech jako člen Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu pod vedením sbormistra Čestmíra Staška,ve kterém nalezl uplatnění i jako houslista a hráč na bicí nástroje. Zde získal první zkušenosti jak s veřejným vystupováním,tak s natáčením pro rozhlas, televizi a film. Během svého studia na konzervatoři v Praze se věnoval slovenské lidové hudbě v souboru Limbora jako primáš vlastní cimbálové muziky. Spolupracoval rovněž s Laurychovým improvizačním divadlem.V letech 1995-2000 byl členem souboru Karmína. Zkušenosti s keltskou hudbou získal během svého půlročního vystupování se skupinou Irish Dew. Zúčastnil se kurzů komorní hry v Michaelsteinu a houslových kurzů u Ivana Štrause, Kato Havas, Bohumila Kotmela st., Václava Hudečka a Jindřicha Pazdery.  Velkým přínosem mu byla i spolupráce se skladatelem,dirigentem a klavíristou Milošem Bokem,s houslisty Tomášem Vejvodou a Lukášem Kutou,v otázce barokní hudby pak konzultace s Petrem Šeflem, Chiarou Banchini, Lucy van Dael a Simonem Standagem na straně autentické a s Břetislavem Novotným na straně moderní interpretace. Kromě četných pódií v České republice vystupoval i v Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, Francii, Belgii, Holandsku, mimo Evropu pak v USA (Kalifornie, Nevada, Utah) a v Africe (Namibie, Jihoafrická republika). V současné době studuje soukromě u prof. Bohumila Kotmela st. v Brně housle a u prof. Terezie Blumové zpěv. Věnuje se též hře na violu, fidulu, cink, klavír a varhany. Je členem souboru Chorea Bohemica a skupiny Jagabab, zaměřené na hudbu gotiky a renesance. Vyučuje na ZUŠ v Černošicích, kde působí jako umělecký vedoucí souboru Pramínek. Web https://vaclav.polivka.biz/cz/.