Kristian Kašpar - Johnny Crome

Od svých 7 let zpívá ve sboru Pueri gaudentes, hraje na klavír a do dramatického kroužku. Zajímá ho vše, co je s hudbou a divadlem spojené.