Náš tým

Václav Polívka - dirigent

 

Václav Polívka zahájil svou hudební dráhu v deseti letech jako člen Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu pod vedením sbormistra Čestmíra Staška,ve kterém nalezl uplatnění i jako houslista a hráč na bicí nástroje. Zde získal první zkušenosti jak s veřejným vystupováním,tak s natáčením pro rozhlas, televizi a film. Během svého studia na konzervatoři v Praze se věnoval slovenské lidové hudbě v souboru Limbora jako primáš vlastní cimbálové muziky. Spolupracoval rovněž s Laurychovým improvizačním divadlem.V letech 1995-2000 byl členem souboru Karmína. Zkušenosti s keltskou hudbou získal během svého půlročního vystupování se skupinou Irish Dew. Zúčastnil se kurzů komorní hry v Michaelsteinu a houslových kurzů u Ivana Štrause, Kato Havas, Bohumila Kotmela st., Václava Hudečka a Jindřicha Pazdery.  Velkým přínosem mu byla i spolupráce se skladatelem,dirigentem a klavíristou Milošem Bokem,s houslisty Tomášem Vejvodou a Lukášem Kutou,v otázce barokní hudby pak konzultace s Petrem Šeflem, Chiarou Banchini, Lucy van Dael a Simonem Standagem na straně autentické a s Břetislavem Novotným na straně moderní interpretace. Kromě četných pódií v České republice vystupoval i v Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, Francii, Belgii, Holandsku, mimo Evropu pak v USA (Kalifornie, Nevada, Utah) a v Africe (Namibie, Jihoafrická republika). V současné době studuje soukromě u prof. Bohumila Kotmela st. v Brně housle a u prof. Terezie Blumové zpěv. Věnuje se též hře na violu, fidulu, cink, klavír a varhany. Je členem souboru Chorea Bohemica a skupiny Jagabab, zaměřené na hudbu gotiky a renesance. Vyučuje na ZUŠ v Černošicích, kde působí jako umělecký vedoucí souboru Pramínek. Web https://vaclav.polivka.biz/cz/.

Petra Vondrová - alt - Miss Baggott

 Pochází z Kolína, kde také získala první hudební vzdělání. Již čtvrtým rokem je posluchačkou Pražské konzervatoře, kde u prof. Brigity Šulcové studuje klasický zpěv. V loňském roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a v současnosti spolupracuje s Jednotou hudebního divadla připravující koncerty pro mladé zpěváky. Za největší úspěch považuje, pokud se jí podaří interpretací dané skladby zanechat v divákovi určitý dojem.

Michaela Zahradnická - alt - Miss Baggott

 Začala zpěv studovat v patnácti letech soukromě s popovým zaměřením, rok chodila do sboru Radost, pak pokračovala soukromě u prof. B.Šulcové a v 21 letech nastoupila na Konzervatoř v Praze, kde studuje 4. ročník. Pravidelně vystupuje na Vánočních koncertech – letos v Úvalech u Prahy, Kolíně. Na konzervatoři se zúčastnila školního vystoupení v operetě Polská krev.

Viktorie Dědečková - soprán - Rowan

Sólový zpěv studovala nejprve u Daniely Šounové-Broukové, poté u Zuzany Lászlóo a nyní je žákyní Jiřího Kotouče. Je členkou externího sboru Státní Opery Praha. Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedf. UK. V současné době řídí dva pěvecké sbory – sbor Victoria, zaměřený na interpretaci zejména barokní hudby, a Jeroným, praktikující hudbu české reformace 15. a 16. století. V únoru 2010 absolvovala kurz barokní hudby Académie de Sablé v Praze v pěvecké třídě Caroline Pelon. Na základě toho získala stipendium na kurz barokní hudby do Sablé-sur-Sarthe ve Francii, který absolvovala v srpnu 2010 v pěvecké třídě Julie Hassler. Soustavně se věnuje koncertní činnosti, především v oblasti staré hudby.

Kateřina Hořejšová - soprán - Rowan

Kateřina Hořejšová se narodila  v Jablonci nad Nisou. Od svých šesti let zpívala v dětských sborech, nejprve na základní škole, poté na gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou, kde také maturovala z hudební výchovy v roce 2004, ale také zpívala v dětském pěveckém sboru Vrabčáci pod vedením Mgr. Pavla Žura. V tomto sboru získala cenné zkušenosti nejen jako sboristka, ale také jako sólistka a mimo jiné se s Vrabčáky účastnila koncertního turné po USA a Mexiku. Od čtrnácti let studovala sólový zpěv u prof. Klimeše, později u prof. Kurfiřtové a krátce také u prof. Brigity Šulcové v rámci přípravy na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zkoušky úspěšně složila a začala tak studovat klasický zpěv na konzervatoři u Mgr. Zuzany Lászlóové. Toto šestileté studium zde úspěšně ukončila letos v červnu. Z její krátké hudební činnosti jmenujme alespoň koncert se Severočeskou filharmonií Teplice v roce 2008, kde zpívala českou státní hymnu, dále pak účinkování na koncertě s Christinou Vasilevou a Pražskou komorní filharmonií pod vedením dirigenta Rastislava Štúra. V prosinci 2009 se objevila na jednom jevišti s předním českým houslistou Jaroslavem Svěceným. V oblasti populární hudby si mohla ještě jako sboristka zazpívat duet např. s Lucií Bílou. V současné době se věnuje koncertní činnosti a v září nastupuje do 4. ročníku na Pedagogickou fakultu UK, kde studuje obor učitelství pro střední školy – anglický a francouzský jazyk. Do jejího repertoáru patří především skladby W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Donizettiho, A. Dvořáka, B. Smetany atd.

Přemek Šrámek - tenor - Clem, Alfred

 Studuje současně operní zpěv u sólisty Národního divadla Jiřího Kubíka na Pražské konzervatoři a dopravní management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Šest let zpíval v pardubickém dětském sboru Iuventus Cantans, spolupracuje s chrámovým sborem kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích jako sólista a účastní se vánočních koncertů občanského sdružení Muzikáři.

Martin Vydra - baryton - Black Bob a Tom

Student operního zpěvu na Pražské konzervatoři, nyní v 5. ročníku, a Karlínského gymnázia, v maturitním ročníku. Zpěvu se učí u Jiřího Kubíka, před studiem na konzervatoři u Pavla Horáčka a Jiřiny Markové - Krystlíkové. Mimo studia zpěvu hraje od svých pěti let na klavír. Šest let působil v Dětské opeře Praha a externě spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem a pěveckým ansámblem Martinů Voices. Po absolutoriu na Pražské konzervatoři chce nadále studovat hudbu a zpěv v Londýně.
 

Václav Santolík - Sam

V roce 2002 se začal učit na zobcovou flétnu, do roku 2007 se učí hrát na pozoun v ZUŠ Ratibořická, vystupuje na koncertech Arcibiskupského gymnázia jako člen komorního orchestru.

Kristýna Jaklová - Tina Crome

 Od roku 2005 navštěvuje výtvarné kurzy v ZUŠ Černošce, od roku 2007 do roku 2008 navštěvovala taneční soubor Notičky, od roku 2007 zpívá ve sboru Chorus Angeles a hraje též na housle. V roce 2010 začala navštěvovat individuální hodiny zpěvu u Mgr. Kuttlerové.

1 | 2 | 3 >>