Václav Santolík - Sam

V roce 2002 se začal učit na zobcovou flétnu, do roku 2007 se učí hrát na pozoun v ZUŠ Ratibořická, vystupuje na koncertech Arcibiskupského gymnázia jako člen komorního orchestru.