Viktorie Dědečková - soprán - Rowan

Viktorie Dědečková - soprán - Rowan

Sólový zpěv studovala nejprve u Daniely Šounové-Broukové, poté u Zuzany Lászlóo a nyní je žákyní Jiřího Kotouče. Je členkou externího sboru Státní Opery Praha. Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedf. UK. V současné době řídí dva pěvecké sbory – sbor Victoria, zaměřený na interpretaci zejména barokní hudby, a Jeroným, praktikující hudbu české reformace 15. a 16. století. V únoru 2010 absolvovala kurz barokní hudby Académie de Sablé v Praze v pěvecké třídě Caroline Pelon. Na základě toho získala stipendium na kurz barokní hudby do Sablé-sur-Sarthe ve Francii, který absolvovala v srpnu 2010 v pěvecké třídě Julie Hassler. Soustavně se věnuje koncertní činnosti, především v oblasti staré hudby.