Přemek Šrámek - tenor - Clem, Alfred

Přemek Šrámek - tenor - Clem, Alfred

 Studuje současně operní zpěv u sólisty Národního divadla Jiřího Kubíka na Pražské konzervatoři a dopravní management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Šest let zpíval v pardubickém dětském sboru Iuventus Cantans, spolupracuje s chrámovým sborem kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích jako sólista a účastní se vánočních koncertů občanského sdružení Muzikáři.